Prečo sú niektoré web stránky na lepších miestach v Google?

Autor: Michal Spisak | 16.10.2016 o 22:26 | (upravené 19.10.2016 o 10:33) Karma článku: 2,38 | Prečítané:  713x

V dnešnej dobe pre vyhľadávanie v Google platia určité pravidlá, ktoré musí dodržať každá z web stránok alebo internetových obchodov. 

Ak niekto zadá do vyhľadávania „stavebná firma“ , Google mu zobrazí výsledky týkajúce sa týchto kľúčových slov. Nezobrazí mu výsledky ako „realitná spoločnosť“ ani stránky „predajca automobilov BMW“ . Zobrazí mu iba tie výsledky, ktoré sa týkajú priamo zadaných slov a témy, ktorú užívateľ hľadá, v prípade „stavebná firma“ z tematiky „stavebníctvo“.

V prípade vyhľadávania, pre každú takúto oblasť existuje obrovské množstvo internetového obsahu, podstránok, ktoré sa týkajú slov „stavebná firma“ . To isté platí v prípade, ak zadáme akékoľvek iné kľúčové slovo. Algoritmus Google následne prehľadá svoj katalóg, a zobrazí výsledky z vyhľadávania.

 

Prečo sú niektoré web stránky alebo elektronické obchody na lepších miestach vo vyhľadávaní?

Tým, že počet web stránok a elektronických obchodov narastá, Google využíva vnútorné nástroje, ktorými selektuje dobré obsahy od menej dobrých a nevyhovujúcich. Pravidlá, podľa ktorých tieto výsledky selektuje, sú jedným z najväčších tajomstiev vyhľadávania Google.

Google však základné body, ktoré definujú dobrú web stránku alebo dobrý elektronický obchod, zverejňuje. Algoritmus, ktorý určuje tieto pravidlá v spoločnosti Google pravidelne aktualizujú, vylepšujú. Čo platilo v minulých rokoch, neplatí dnes. Kým v minulosti stačilo vlastniť internetovú stránku, ktorú stačilo registrovať do katalógu, dnes sú pravidlá pre zobrazovanie internetového obsahu iné.

V posledných rokoch sa často skloňovalo slovo SEO. SEO, teda Search Engine Optimization bola metóda, ktorou vlastník internetových stránok mohol získať lepšie miesta na vyhľadávaní v Google. Vychádzalo sa zo zistenia, že ak do obsahov web stránok alebo internetových obchodov majiteľ týchto obsahov vloží množstvá kľúčových slov, cez tieto slová ho vyhľadávače skôr zobrazia. Keďže to došlo to takého stavu, že mnohé z web stránok, ktoré sa zobrazili vo vyhľadávaní Google nedávali po prečítaní návštevníkom význam, pretože obsahová časť týchto web stránok bola zložená z kľúčových slov, synoným a ich kombináciou, Google začal konať. Úpravy algoritmu Google (a ktoré sú veľmi pravidelné) začali presúvať takto upravené internetové obsahy na nižšie alebo až veľmi nízke miesta vo vyhľadávaní. Nastal lov na „pre-seované“ webové stránky a internetové obchody a v súčasnosti sa s takými obsahmi užívateľ internetu z výsledkov vyhľadávania Google nestretne.

 

Umiestnenie výsledkov vo vyhľadávaní v Google dnes stojí na šiestich základných pilieroch:

 1. Kvalita obsahu a jeho množstvo
 2. Zmysel a cieľ, prečo web stránka, alebo elektronický obchod existuje
 3. YMYL – Váš život alebo Vaše peniaze
 4. Zodpovednosť za obsah, web stránku alebo elektronický obchod
 5. Reputácia web stránky a osoby, stojacej za touto web stránkou alebo elektronickým obchodom
 6. E-A-T – Odbornosť, Autorita a Dôveryhodnosť

 

 1. Kvalita obsahu a jeho množstvo

Všetok obsah na internetovej stránke/elektronickom obchode Google rozdeľuje na:

 • Hlavný obsah
 • Pridružený obsah
 • Reklamný obsah.

Hlavný obsah je akákoľvek časť stránky, ktorá pomáha tejto stránke naplniť účel, pre ktorý na internete existuje. Majitelia web stránok alebo elektronických obchodov majú priamu kontrolu nad hlavným obsahom. Hlavný obsah môžu byť texty, obrázky, videá, funkcie napríklad elektronická kalkulačka alebo online hra. Hlavným obsahom môže byť tiež obsah, ktorý vytvorili návštevníci web stránok, napríklad rôzne diskusné fóra alebo užívateľské recenzie.

Pridružený obsah doplňuje hlavný obsah a pozitívne vplýva na užívateľský komfort návštevníkov web stránky, avšak stránke nepomáha priamo naplniť účel, pre ktorý na internete existuje. Pridružený obsah je obsah, na ktorý treba kliknúť z hlavného obsahu, alebo obsah vložený to tabulátorov.

Reklamný obsah je obsah, ktorý v sebe obsahuje odkazy na iné web stránky za účelom získania peňažnej odmeny za presmerovanie návštevníka na tieto reklamné obsahy. Samotná existencia alebo absencia reklamného textu nie je dôvodom na získanie dobrého alebo zlého hodnotenia od algoritmu Google. V prípade, ak má web stránka v sebe vložené reklamné obsahy, je dôležité tieto obsahy viditeľne označiť ako reklamný obsah a upozorniť návštevníka, že sa v reklamnej časti nachádza.

 

Obsah nízkej kvality

Keďže obsahová časť, ktorá sa nachádza na webových stránkach alebo elektronických obchodov patrí medzi hlavné kritéria hodnotenia Google, vyhľadávač Google rozpoznáva nasledovný obsah ako obsah nízkej kvality a udeľuje mu nízke hodnotenie:

 • Nakupovanie obsahov, objednávka článkov, popisov od tretích strán.
 • Vymyslený obsah.
 • Obsah písaný na rýchlo.
 • Obsah umelo roztiahnutý s vloženými obrázkami, ktoré majú zakryť nedostatok obsahu.
 • Skopírovaný obsah z iných internetových zdrojov, v celku alebo s obmenami slov a fráz.
 • Obsah, ktorý používa všeobecne známe fakty, napríklad „Slovensko leží v Európe. Slováci žijú na Slovensku“.
 • Obsah, ktorý je preplnený kľúčovými slovami, napríklad „Kone žerú seno. Kone žerú veľa sena. Seno je najlepšie jedlo pre kone.“

Všetok obsah, do ktorého tvorca obsahu nevložil svoj čas, svoju námahu, svoje skúsenosti a svoj talent považuje Google za obsah nízkej kvality.

V prípade, ak sa kopírovaniu obsahu nedá vyhnúť, je dôležité tento fakt na webovej stránke alebo elektronickom obchode zdôvodniť. Odkazovanie na zdroj alebo pôvodcu originálu nestačí.

 

 • 2. Zmysel a cieľ, prečo web stránka alebo elektronický obchod existuje

Všetky web stránky alebo elektronické obchody sú vytvorené z určitého dôvodu a sledujú určitý cieľ alebo ciele. Niektoré web stránky sú vytvorené z dôvodu, aby pomohli návštevníkom, niektoré sú vytvorené z dôvodu zarábania peňazí, zvýšenia zisku majiteľa web stránky bez toho, aby návštevníkovi reálne pomohli. Niektoré web stránky alebo elektronické obchody boli vytvorené z dôvodu poškodiť návštevníka, uviesť ho do omylu a spôsobiť mu ujmu.

Algoritmus Google sleduje tieto dôvody, prečo bola web stránka alebo elektronický obchod vytvorená. Obsah, ktorý bol vytvorený z cieľom spôsobiť návštevníkovi ujmu, získava z algoritmu Google najnižšie hodnotenie.

Obsah, ktorý návštevníkom pomáha, vysoké hodnotenie s úrovňou pomoci automaticky nezískava, pretože Google nerozlišuje medzi encyklopédiou alebo web stránkami s veselými príbehmi. Obe totiž slúžia svojmu účelu. Kým encyklopédia vzdeláva a pomáha študentom, humorné web stránky svojich užívateľov zabávajú a pomáhajú im relaxovať.

Google sleduje celý internetový obsah, ktorý má konkrétna web stránka alebo elektronický obchod na internete a ktorý je voľne dostupný pre návštevníkov ako napríklad nákupný košík, články s novinkami, príspevky v diskusných fórach, videá, chybové hlášky, priložené súbory na stiahnutie vo formáte PDF, obrázky, humor a všetky ostatné obsahy. Každý z týchto obsahov získava vlastný stupeň hodnotenia.

Google rozoznáva nasledovné stránky ako užitočné pre návštevníkov:

 • Možnosť zdieľania informácií o téme
 • Možnosť zdieľania personálnych a sociálnych informácií
 • Možnosť zdieľania obrázkov, videí a iného multimediálneho obsahu
 • Umožnenie návštevníkovi vyjadriť svoj vlastný názor
 • Humorný obsah
 • Predaj tovaru alebo poskytovanie služieb
 • Umožnenie návštevníkom pridať novú otázku alebo odpovedať na už položenú otázku iným užívateľom
 • Umožnenie užívateľom stiahnuť alebo zdieľať software

 

 • 3. YMYL - Váš život alebo Vaše peniaze

Niektoré typy obsahov môžu mať dopad na budúce šťastie, zdravie a finančnú stabilitu návštevníkov. Všetky stránky, ktoré môžu takto návštevníka ovplyvniť, Google radí do kategórie YMYL.

 • Elektronické obchody alebo stránky pre peňažné transakcie – stránky, ktoré umožňujú návštevníkom vykonať nákup, presun peňazí, zaplatiť účty, elektronické bankovníctvo
 • Webové stránky s finančným obsahom – stránky, ktoré poskytujú finančné poradenstvo, možnosti investovania, správu daní, poistenia, prenájom bytov a domov, platby školného, elektronický nákup poistenia a iné.
 • Zdravie – stránky, ktoré poskytujú poradenstvo alebo informácie o zdraví, chorobách, liekoch, nutričných hodnotách, chudnutí, cvičení, psychike a iné,
 • Právne poradenstvo – stránky, ktoré poskytujú právne rady, právne služby, manželské poradne, rozvody, adopcie detí, spisovanie poslednej vôle, úradné poradenstvo a iné,
 • Iné web stránky – všetky ostatné obsahy, ktoré sa nepatria do vyššie spomenutých, ale môžu mať dopad na návštevníka, bezpečnosť jazdy, pravidlá cestnej premávky a iné.

Algoritmus Google veľmi dôsledne sleduje každý YMYL obsah a uplatňuje najnižšie hodnotenie pre všetky web stránky alebo elektronické obchody, ktoré môžu mať negatívny dopad na šťastie, zdravie a finančnú situáciu návštevníkov týchto web stránok.

 

 • 4. Zodpovednosť za obsah, web stránku alebo elektronický obchod

Zistenie, kto je zodpovedný za vytvorenie a spravovanie webových stránok alebo elektronických obchodov je pre Google veľmi dôležité. Vysoko hodnotené webové stránky obsahujú jasné a prehľadné informácie, kto obsah vytvoril a kto je za neho zodpovedný. Množstvo identifikačných prvkov, ktoré Google vyžaduje, sa líši od zamerania konkrétnych webových stránok, od ich primárnych cieľov. Kým Google pre elektronické obchody alebo web stránky finančných inštitúcií a kategórie YMYL vyžaduje kompletné identifikačné údaje, od webových stránok, ktoré užívateľov zabávajú, tieto podrobné údaje okrem viditeľne dostupného e-mailového kontaktu nevyžaduje.

 

 • 5. Reputácia web stránky a osoby, stojacej za touto web stránkou alebo elektronickým obchodom

Reputácia web stránok a elektronických obchodov je založená na skúsenostiach skutočných návštevníkov alebo zákazníkov, ako aj na názore odborníkov z oblasti, ktorej sa predmetná web stránka alebo elektronický obchod venuje. Google sleduje reputáciu spoločností, organizácií, združení a jednotlivcov, ktorí sú za obsahovú časť, dostupnú na internete a pre verejnosť zodpovední. V prípade, ak Google nájde na webovej stránke alebo elektronickom obchode vložený obsah „referencie“ , ktorý bude pozitívny, ale na iných webových stránkach budú reálni užívatelia opisovať zlé skúsenosti s touto spoločnosťou, Google uprednostní tieto nezávislé hodnotenia od hodnotení, ktoré sú vložené na webovej stránke spoločnosti alebo elektronickom obchode. V prípade, ak sú nezávislé hodnotenia negatívne, Google ohodnotí reputáciu webovej stránky „negatívne“ aj napriek tomu, že samotná webová stránka tvrdí opak.

Google udáva vysoké hodnotenie pre reputáciu webovým stránkam typu denníky, elektronické obchody, ktoré získali prestížne ocenenia, napríklad Pulitzerovu cenu za žurnalistiku, nakoľko toto samotné ocenenie je pre Google zárukou vysokej reputácie webovej stránky.

Ak Google na internete hodnotenia od skutočných užívateľov pre nejakú webovú stránku alebo elektronický obchod nenájde, ale na samotnej sledovanej stránke sú umiestnené pozitívne hodnotenia, tieto pozitívne hodnotenia sú považované za falošné referencie, ktoré vložili samotní majitelia webových stránok alebo elektronických obchodov, prípadne zodpovedné osoby za ich obsah.

Pre novozaložené webové stránky, elektronické obchody, alebo pre už etablované webové stránky a elektronické obchody. Ktoré nemajú hodnotenia od užívateľov na internete, Google týmto stránkam nedáva ani pozitívne ani negatívne hodnotenie z hľadiska reputácie. Google odlišuje malých podnikateľov od veľkých organizácií a do algoritmu je zapracovaný faktor referencií šírených slovne medzi ľuďmi.

 

 • 6. E-A-T – Odbornosť, Autorita a Dôveryhodnosť

Najdôležitejším prvkom z hľadiska celkového hodnotenia webových stránok alebo elektronických obchodov je E-A-T, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness, po preložení Odbornosť, Autorita a Dôveryhodnosť.

Všetok obsah na každej z webových stránok alebo elektronických obchodoch vychádza z troch prvkov, ktoré charakterizujú osobu alebo organizáciu, ktorá je za tento obsah zodpovedná.

Odbornosť sa týka všetkých typov internetového obsahu, od vedeckých článkov publikovaných na internete, po webové stránky týkajúce sa módy, zábavy, vtipov, diskusných fór a iných. V prípade diskusných fór, kde sa stretávajú odborníci na konkrétnu problematiku, odborníci poskytujú rady alebo odpovede, na otázky ktoré bežný návštevník inde nezíska.

 • Obsahy týkajúce sa zdravia musia byť vytvorené od osôb, ktoré majú patričné medicínske vzdelanie alebo skúsenosti. Tento obsah musí byť písaný vysoko profesionálnym štýlom, a musí byť aktualizovaný na pravidelnej báze,
 • Obsahy týkajúce sa finančného poradenstva, právneho poradenstva, daňového poradenstva by mali byť písané kvalifikovanými expertmi,
 • Obsahy týkajúce sa vybaveniu domácností, samostatnej úpravy bytov, bytových jadier by mali byť publikované expertmi prípadne užívateľmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danej problematike. Všetok obsah, ktorý spadá do YMYL kategórie, a ktorý môže ovplyvniť zdravie, šťastie a finančnú situáciu návštevníka by mal pochádzať z vysokokvalitných zdrojov,
 • Obsahy, ktoré sa týkajú koníčkov, fotografovaniu, modelárstvu, hraniu na hudobných nástrojov tiež vyžadujú vysoký stupeň odbornosti osoby alebo organizácie, ktorá tento obsah na internet publikuje.

Niektoré webové stránky alebo elektronické obchody nevyžadujú vysoký stupeň odbornosti. Návštevníci môžu napísať veľmi podrobné recenzie na produkty alebo služby, množstvo ľudí zdieľa na internete svoje skúsenosti, typy, rady a triky. Google týchto ľudí považuje za expertov v oblasti, v ktorej majú užívatelia životnú skúsenosť.

Uvedené kritériá by sa nemali brať ako formy prekážok, ktoré nám Google dáva pod kolená. Google nastavuje pravidlá kvality, ktoré v konečnom dôsledku slúžia pre dobro nás všetkých. Pretože výsledkom, ktoré nájdete v Google na prvých stranách vyhľadávania môžete plne dôverovať. Či už hľadáte tovar alebo služby, Google nedovolí, aby ste klikli na odkaz web stránky alebo e-shopu, ktorý Vás privedie do omylu alebo spôsobia ujmu.

 

Kto je aspoň trošku v SEO skúsený vie, o čom sú aktualizácie Panda, Tučniak a Kolibrík. Čo platilo kedysi, neplatí dnes. (zvlášť po implementovaní hlasového vyhľadávania a real-time faktora)

Príklady

Text školiteľa SEO:  

 

Príklad na eshop, ktorý sa snaží vložením kľúčových slov oklamať Google:

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca Lipšica.


Už ste čítali?